ประวัติบริษัท

Wafer & Photo Mask Cleaners

§เครื่อง Ultra-T Equipment มีความยืดหยุ่นสูงและกำหนดค่าได้

     ทำความสะอาดเวเฟอร์ โฟโต้มาร์ส เลนส์และจอแสดงผลแบบ

     แบนราบ (wafer, photo mask, flat panel display)

§มีคุณสมบัติหลากหลายสามารถทำความสะอาดได้ตามที่ต้องการ
§สามารถใช้กับเวเฟอร์ที่มีขนาดแตกต่างกันไป
§ทำความสะอาดได้และกำหนดค่าของแปรงทำความสะอาดได้

    หลายแบบซึ่งสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

§การใช้งานได้กับแอพลิเคชั่นที่ต่างกันไป
§มีฐานขนาดใหญ่

ชิ้นส่วนและอะหลั่ยมีพร้อมบริการ